Wat is Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)? (2023)

What is Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)? (1)

Door

 • Rahul Awati

Wat is Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)?

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) is een protocol dat de communicatie en gegevensoverdracht tussen de webbrowser van een gebruiker en een website beveiligt. HTTPS is de beveiligde versie vanHTTP.

Het protocol beschermt gebruikers tegen afluisteraars en man-in-the-middle (MitM) aanvallen. Het beschermt ook legitieme domeinen tegen dns-spoofing-aanvallen (Domain Name System).

(Video) SSL, TLS, HTTP, HTTPS Explained

HTTPS speelt een belangrijke rol bij het beveiligen van websites die gegevens verwerken of overdragengevoelige data, inclusief gegevens die worden verwerkt door online bankdiensten, e-mailproviders,online winkeliers, zorgverleners en meer. Simpel gezegd, elke website die inloggegevens vereist of financiële transacties betreft, moet HTTPS gebruiken om de veiligheid van gebruikers, transacties en gegevens te waarborgen.

HTTP versus HTTPS

Een kwaadwillende actor kan gemakkelijk een HTTP-verbinding nabootsen, wijzigen of controleren. HTTPS biedt bescherming tegen deze kwetsbaarheden doorversleutelenalle uitwisselingen tussen een webbrowser enweb Server. Als gevolg hiervan zorgt HTTPS ervoor dat niemand met deze transacties kan knoeien, waardoor de privacy van gebruikers wordt beschermd en wordt voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt.

HTTPS is geen apart protocol van HTTP. Het is eerder een variant die gebruikmaakt van Transport Layer Security (TLS)/Secure Sockets Layer (SSL) encryptie via HTTP om communicatie te beveiligen. Wanneer een webserver en webbrowser met elkaar communiceren via HTTPS, zijn ze bezig met wat bekend staat als eenhanddruk-- een uitwisseling van TLS/SSL-certificaten -- om de identiteit van de provider te verifiëren en de gebruiker en zijn gegevens te beschermen.

Een HTTPS-URL begint methttps://in plaats vanhttp://. De meeste webbrowsers laten zien dat een website veilig is door een gesloten hangslotsymbool weer te geven links van de URL in de adresbalk van de browser. In sommige browsers kunnen gebruikers op het hangslotpictogram klikken om te controleren of een HTTPS-compatibele website isdigitaal certificaatomvat identificerende informatie over de website-eigenaar, zoals hun naam of bedrijfsnaam.

What is Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)? (2)

Hoe is HTTPS superieur aan HTTP?

Bij HTTP kan de informatie die via een website wordt gedeeld, worden onderschept of gesnoven door kwaadwillenden die op het netwerk rondsnuffelen. Dit is vooral riskant als een gebruiker de website bezoekt via eenonbeveiligd netwerk, zoals openbare wifi. Aangezien alle HTTP-communicatie plaatsvindt inplatte tekst, zijn ze zeer kwetsbaar voor on-path MitM-aanvallen.

(Video) "What is Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)?" — 2Checkout E-Commerce Glossary

HTTPS zorgt ervoor dat alle communicatie tussen de webbrowser van de gebruiker en een website volledig versleuteld is. Zelfs alscybercriminelenhet verkeer onderscheppen, wat ze ontvangen ziet eruit als verminkte gegevens. Deze gegevens kunnen alleen worden geconverteerd naar een leesbare vorm met de bijbehorende decoderingstool, dat wil zeggen deprive sleutel.

Versleuteling in HTTPS

HTTPS is gebaseerd op deTLS-coderingsprotocol, die de communicatie tussen twee partijen beveiligt. TLS gebruiktasymmetrische openbare sleutelinfrastructuurvoor encryptie. Dit betekent dat het twee verschillende sleutels gebruikt:

 1. De privésleutel.Deze wordt gecontroleerd en onderhouden door de website-eigenaar en bevindt zich op de webserver. Het ontsleutelt informatie die is versleuteld met de openbare sleutel.
 2. De publieke sleutel.Dit is beschikbaar voor gebruikers die via hun webbrowser veilig met de server willen communiceren. De informatie die met de publieke sleutel is versleuteld, kan alleen met de privésleutel worden ontsleuteld.

Hoe HTTPS werkt

Zoals opgemerkt in de vorige sectie, werkt HTTPS via SSL/TLS met versleuteling met een openbare sleutel om een ​​gedeelde symmetrische sleutel voor te distribuerendata encryptieen authenticatie. Het gebruikt standaard poort 443, terwijl HTTP gebruiktpoort 80. Voor alle beveiligde overdrachten is poort 443 vereist, hoewel dezelfde poort ook HTTP-verbindingen ondersteunt.

Voordat een gegevensoverdracht in HTTPS begint, beslissen de browser en de server over de verbindingsparameters door een SSL/TLS-handshake uit te voeren. De handdruk is ook belangrijk om een ​​veilige verbinding tot stand te brengen.

Hier is hoe het hele proces werkt:

(Video) 208 what is Hypertext Transfer Protocol Secure or HTTPS?

 1. De clientbrowser en de webserver wisselen "hallo"-berichten uit.
 2. Beide partijen communiceren hun coderingsstandaarden met elkaar.
 3. De server deelt zijncertificaatmet de browser.
 4. De klant verifieert de geldigheid van het certificaat.
 5. De client gebruikt de openbare sleutel om een ​​pre-master geheime sleutel te genereren.
 6. Deze geheime sleutel wordt versleuteld met de openbare sleutel en gedeeld met de server.
 7. De client en server berekenen desymmetrische sleutelop basis van de waarde van de geheime sleutel.
 8. Beide partijen bevestigen dat ze de geheime sleutel hebben berekend.
 9. Gegevensoverdracht maakt gebruik van symmetrische codering.

Voorbeeld van hoe HTTPS werkt

Stel dat een klant een winkel bezoekte-commercewebsite om iets te kopen. Wanneer de klant klaar is om een ​​bestelling te plaatsen, wordt hij doorverwezen naar de bestelpagina van het product. De URL van deze pagina begint methttps://, niethttp://.

Om de bestelling te plaatsen, wordt de klant gevraagd om enkele persoonlijke gegevens in te voeren (bijvoorbeeld hun naam en verzendadres), evenals financiële gegevens (bijvoorbeeld hun creditcardnummer). HTTPS versleutelt deze gegevens om ervoor te zorgen dat ze niet kunnen worden gecompromitteerd of gestolen door een onbevoegde partij, zoals een hacker of cybercrimineel.

De bestelling bereikt vervolgens de server waar deze wordt verwerkt. Zodra de bestelling met succes is geplaatst, ontvangt de gebruiker een bevestiging van de server, die ook in gecodeerde vorm reist en wordt weergegeven in zijn webbrowser. Deze bevestiging wordt gedecodeerd door de HTTPS-sublaag van de browser.

HTTPS en de CIA-triade

HTTPS garandeert deCIA-triade, wat een fundamenteel element is in informatiebeveiliging:

(Video) What is HTTP? | What is HTTPS? | Hypertext Transfer Protocol | Hypertext Transfer Protocol Secure

 • HTTPS versleutelt de verbinding van de websitebezoeker en verbergtkoekjes, URL's en andere soorten gevoeligemetagegevens.
 • HTTPS zorgt ervoor dat gegevens die tussen de bezoeker en de website worden uitgewisseld, niet door een hacker kunnen worden gemanipuleerd of gewijzigd.
 • HTTPS zorgt ervoor dat de gebruiker toegang krijgt tot de daadwerkelijke website en niet tot een valse versie.

Voordelen van HTTPS

HTTPS biedt tal van voordelen ten opzichte van HTTP-verbindingen:

 • Gegevens- en gebruikersbescherming.HTTPS verhindertafluisterentussen webbrowsers en webservers en brengt veilige communicatie tot stand. Het beschermt dus de privacy van de gebruiker en beschermt gevoelige informatie tegen hackers. Dit is van cruciaal belang voor transacties met persoonlijke of financiële gegevens.
 • Verbeterde gebruikerservaring.Wanneer klanten weten dat awebsite is authentieken hun gegevens beschermt, wekt het vertrouwen. Bovendien verhoogt HTTPS de snelheid van gegevensoverdracht door de grootte van de gegevens te verkleinen.
 • Zoekmachine optimalisatie (SEO).HTTPS-websites scoren meestal hoger inpagina's met zoekresultaten van zoekmachines, wat een aanzienlijk voordeel is voor organisaties die hun digitale aanwezigheid willen vergroten door middel van SEO.

Veelvoorkomende fouten die u moet vermijden bij het aanpassen van de HTTPS-verbinding

Hoewel HTTPS de beveiliging van websites kan verbeteren, kan een onjuiste implementatie ervan een negatieve invloed hebben op de veiligheid en bruikbaarheid van een site. Veelvoorkomende fouten zijn de volgende problemen.

Probleem Oplossing
Verlopen certificaten Zorg er altijd voor dat desitecertificaat is up-to-date.
Ontbrekend certificaat voor alle hostnamen Haal een certificaat op voor alle hostnamen die de site bedient om fouten met niet-overeenkomende certificaatnamen te voorkomen.
Ondersteuning voor servernaamindicatie (SNI). Zorg ervoor dat de webserver SNI ondersteunt en dat het publiek SNI-ondersteunde browsers gebruikt.
Problemen met crawlen en indexeren Zorg ervoor dat de HTTPS-site niet wordt geblokkeerd voor crawlen met behulp van robots.txt. Schakel ook een goede indexering van alle pagina's door zoekmachines in.
Inhoud Zorg ervoor dat inhoud overeenkomt met zowel HTTP- als HTTPS-pagina's.

Zijn HTTPS-verbindingen kwetsbaar voor aanvallen?

Hoewel HTTPS veiliger is dan HTTP, is geen van beide immuun voorcyberaanvallen. HTTPS-verbindingen kunnen kwetsbaar zijn voor de volgende schadelijke activiteiten:

 • Cryptanalyse of protocolzwakte.Bedreigingsactoren kunnen gebruikencryptanalyseof potentiële zwakheden uitbuiten om de HTTPS-verbinding in gevaar te brengen.
 • Aanvallen op de clientcomputer.Aanvallers kunnen een kwaadaardig basiscertificaat in de vertrouwensarchief van de clientcomputer of browser installeren, waardoor de HTTPS-verbinding wordt aangetast.
 • Het manipuleren van een certificeringsinstantie.Aanvallers kunnen manipuleren of compromitterencertificaat autoriteitom een ​​frauduleus certificaat te verkrijgen dat ten onrechte wordt vertrouwd door grote browsers.

Zienwat de belangrijkste e-mailbeveiligingsprotocollen zijn.

(Video) Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

Dit is voor het laatst bijgewerkt inmaart 2022

Lees verder over Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

 • Een website versleutelen en beveiligen met HTTPS
 • Cricket Liu van Infoblox legt DNS over HTTPS-beveiligingsproblemen uit
 • 6 vragen die u moet stellen voordat u veilige webgateways evalueert
 • Voorkom man-in-the-middle-aanvallen op apps, CI/CD-toolketens
 • Checklist in 5 stappen voor het testen van de beveiliging van webapplicaties

Gerelateerde termen

end-to-end testen
End-to-end (E2E) testen is een methode voor het testen van software die de werking van een softwareproduct verifieert in een ...Zie volledige definitie
systeem testen
Systeemtesten, ook wel testen op systeemniveau of systeemintegratietesten genoemd, is het proces waarbij een kwaliteit ...Zie volledige definitie
Testen als een service (TaaS)
Testing as a Service (TaaS) is een uitbestedingsmodel waarbij testactiviteiten die verband houden met een deel van de ...Zie volledige definitie

Graaf dieper in tools en technieken voor het testen van software

 • man-in-the-middle-aanval (MitM)Door: KinzaYasar
 • certificeringsinstantie (CA)Door: RahulAwati
 • cookieDoor: SeanKerner
 • SSL (secure sockets layer)Door: TechTargetContributor

FAQs

Wat is Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)? ›

Hypertext transfer protocol secure (HTTPS) is the secure version of HTTP, which is the primary protocol used to send data between a web browser and a website. HTTPS is encrypted in order to increase security of data transfer.

What is HTTPS protocol and how it works? ›

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) is a protocol that secures communication and data transfer between a user's web browser and a website. HTTPS is the secure version of HTTP. The protocol protects users against eavesdroppers and man-in-the-middle (MitM) attacks.

What is HTTP hypertext transfer protocol used for? ›

The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is a protocol (a set of rules that describe how information is exchanged on a network) that allows a web browser and a web server to “talk” to each other using the ISO Latin1 alphabet, which is ASCII with extensions for European languages.

What is an example of HTTPS? ›

Examples of HTTPS websites are shopping websites, banking websites, etc.

Why HTTPS is a secure protocol? ›

HTTPS uses the SSL/TLS protocol to encrypt communications so that attackers can't steal data. SSL/TLS also confirms that a website server is who it says it is, preventing impersonations. This stops multiple kinds of cyber attacks (just like food safety prevents illness).

What is HTTPS used for and it uses port? ›

Because data can be sent with or without the use of SSL, one way to indicate a secure connection is by the port number. By default, HTTPS connections use TCP port 443. HTTP, the unsecure protocol, uses port 80.

What is an example of a Hypertext Transfer Protocol? ›

Thus, Hypertext Transfer Protocol is the system of rules which allows data to be transferred using the World Wide Web, where Uniform Resource Locators or URLs (for example, https://www.google.com) can be linked together by hypertext.

What is HTTP in simple words? ›

The Hypertext Transfer Protocol is an application protocol for distributed, collaborative, hypermedia information systems that allows users to communicate data on the World Wide Web.

What are the examples of hypertext transfer protocol HTTP? ›

Examples of http

For example, when a URL is entered into the browser, the browser sends an HTTP command to the web server directing it to search and transmit the requested web page. The other main rule that controls the operation of the World Wide Web is HTML, which deals with how web pages are formatted and displayed.

What information does HTTPS not protect? ›

What information does HTTPS not protect? While HTTPS encrypts the entire HTTP request and response, the DNS resolution and connection setup can reveal other information, such as the full domain or subdomain and the originating IP address, as shown above.

How does HTTPS work for dummies? ›

HTTPS occurs based upon the transmission of TLS/SSL certificates, which verify that a particular provider is who they say they are. When a user connects to a webpage, the webpage will send over its SSL certificate which contains the public key necessary to start the secure session.

Is HTTPS still being used today? ›

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) is an extension of the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). It uses encryption for secure communication over a computer network, and is widely used on the Internet.

What are the dangers of not HTTPS? ›

The attacker secretly alters the communication so that it can result in losses. Without an SSL certificate, all the communication traveling from the webserver to the client is accessible, which makes it easy for intruders to target such type of unsecured communication.

What are the disadvantages of HTTPS? ›

What are the Disadvantages of Using HTTPS? The primary disadvantage of using HTTPS is that it can be more expensive than using HTTP. This is because HTTPS requires an SSL certificate, which must be purchased from a certificate authority. Additionally, HTTPS can also be more difficult to set up and maintain than HTTP.

Do all websites use HTTPS? ›

There are several reasons why HTTPS is not used for all web traffic: Cost: Implementing HTTPS requires an SSL or TLS certificate, which can be expensive for some organizations. Smaller websites may not have the budget to purchase and maintain a certificate.

What is the most common port for HTTPS? ›

HTTPS ports are dedicated network ports that allow internet users to transmit data via a secure connection encrypted using an SSL/TLS certificate. The most common examples are ports 443 and 8443.

What is the most secure port? ›

Port 443 is the default port for HTTPS data, the secure version of HTTP, Port 22 is used for Secure Shell data, the text-based console used primarily with Linux/Unix systems and network devices, Port 3389 is assigned for RDP (Remote Desktop Protocol), primarily used for accessing the console of Windows-based systems.

What network port is commonly used by HTTPS? ›

By default, these two protocols are on their standard port number of 80 for HTTP and 443 for HTTPS.

What is most often used by Hypertext Transfer Protocol? ›

HTTP is an application layer protocol designed within the framework of the Internet protocol suite. Its definition presumes an underlying and reliable transport layer protocol, thus Transmission Control Protocol (TCP) is commonly used.

What are the 3 examples of hypertext? ›

Some Examples of Hypertext
 • Le WebLouvre. An Online tour of some of the most famous art exhibits in Paris.
 • The Exploratorium. San Francisco's famous interactive museum has an excellent on-line site as well.
 • MendelWeb. ...
 • Dissect a Frog! ...
 • The Voodoo Lounge. ...
 • EXPO.

What is the difference between HTTP and HTTPS? ›

HTTPS: What are the differences? HTTPS is HTTP with encryption and verification. The only difference between the two protocols is that HTTPS uses TLS (SSL) to encrypt normal HTTP requests and responses, and to digitally sign those requests and responses. As a result, HTTPS is far more secure than HTTP.

Are websites with HTTP safe? ›

HTTP websites are not as secure as HTTPS websites. In HTTP, the communication between the client and server is not encrypted, so it's possible for someone to intercept and view sensitive information like passwords and credit card numbers.

Why is HTTP important? ›

HTTP or “HyperText Transfer Protocol” is a fundamental element of the world wide web. It allows your web browser (i.e. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari or Internet Explorer) to communicate with the server where any given website is hosted.

Why is HTTP required? ›

HTTP is a protocol for fetching resources such as HTML documents. It is the foundation of any data exchange on the Web and it is a client-server protocol, which means requests are initiated by the recipient, usually the Web browser.

What are the 5 types of HTTP? ›

The primary or most commonly-used HTTP methods are POST, GET, PUT, PATCH, and DELETE.

What are the 3 common message types in HTTP HTTPS? ›

HTTP Responses

Common status codes are 200 , 404 , or 302. A status text.

What type of data does HTTP transfer? ›

HTTP stands for HyperText Transfer Protocol. It is a protocol used to access the data on the World Wide Web (www). The HTTP protocol can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, video, and so on.

Does HTTPS protect you from hackers? ›

But while HTTPS does guarantee that your communication is private and encrypted, it doesn't guarantee that the site won't try to scam you. Because here's the thing: Any website can use HTTPS and encryption.

Does HTTPS protect you on public wifi? ›

3. Stick to “HTTPS” websites. Only browse websites that include an SSL certificate while on public Wi-Fi. A website has an SSL certificate when the URL begins with “HTTPS.” Website addresses that start with “HTTPS” are encrypted, adding an extra layer of security and making your browsing more secure.

How can you tell if your website is HTTPS protected? ›

Look for a lock icon near your browser's location field.

The lock symbol and related URL containing “https” simply mean that the connection between your web browser and the website server is encrypted, which is important.

How do I always use HTTPS? ›

​​ Encrypt all visitor traffic

To enable Always Use HTTPS in the dashboard: Log in to your Cloudflare account Open external link and go to a specific domain. Go to SSL/TLS > Edge Certificates. For Always Use HTTPS, switch the toggle to On.

Why does everything start with HTTPS? ›

HTTPS protects the communication between your browser and server from being intercepted and tampered with by attackers. This provides confidentiality, integrity and authentication to the vast majority of today's WWW traffic. Any website that shows a lock icon in the address bar is using HTTPS.

Which websites are unsecure? ›

When your browser connects to a website, it can either use the secure HTTPS or the insecure HTTP protocol. If a site's URL begins with HTTP, it means the connection is insecure, which triggers the “Not Secure” warning.

Why are HTTP sites unsafe? ›

Why HTTPS? The problem is that HTTP data is not encrypted, so can be intercepted by third parties to gather data passed between the two systems. This can be addressed by using a secure version called HTTPS, where the S stands for Secure.

Does HTTPS expire? ›

The SSL certificate authenticates the identity of a website owner and establishes a secure and encrypted connection to the server for its visitors. It protects their security and privacy. But SSL certificates are not valid forever. Like your driving license or passport, an SSL certificate also has an expiration date.

Can HTTPS have malware? ›

HTTPS can prevent the stealing of data and man-in-the-middle attacks. But it also allows malicious traffic directed towards an organization to hide behind the encryption. Since the secure gateway cannot inspect the encrypted data, it lets everything through–including malware.

Which is more safer HTTP or HTTPS? ›

HTTPS is more secure than HTTP because it uses encryption to protect information as it is being sent between clients and servers. When an organization enables HTTPS, any information you transmit, like passwords or credit card numbers, will be difficult for anyone to intercept.

What is the difference between SSL and HTTPS? ›

What is the difference between SSL and HTTPS? HTTPS is a combination of the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) with either SSL or TLS. It provides encrypted communications and a secure ID of a web server. SSL is simply a protocol that enables secure communications online.

Should I use a website that is not secure? ›

If you see a not secure message on a website, it is generally a good idea to avoid entering any sensitive information on the website. Instead, you should look for a different, secure website to use.

What happens if you visit an unsecure website? ›

Multiple threats may happen when you visit an unsecure website. Your personal information may be at risk or hackers can install malicious software on your device. Likewise, you might become a victim of a phishing attack, or others may track your behavior or consume your resources in their favor.

Which browser uses HTTPS? ›

2022: Firefox for Android and Firefox Focus HTTPS-only mode. 2021: Google Chrome HTTPS-only mode. 2020: Firefox built-in HTTPS-only mode. 2019: HTTPZ for Firefox / WebExt supporting browsers.

What is the difference between http and https protocol? ›

The only difference between the two protocols is that HTTPS uses TLS (SSL) to encrypt normal HTTP requests and responses, and to digitally sign those requests and responses. As a result, HTTPS is far more secure than HTTP. A website that uses HTTP has http:// in its URL, while a website that uses HTTPS has https://.

What is the difference between http and https? ›

HTTPS is more secure than HTTP because it uses encryption to protect information as it is being sent between clients and servers. When an organization enables HTTPS, any information you transmit, like passwords or credit card numbers, will be difficult for anyone to intercept.

Why HTTP is not secure? ›

Why is HTTP not secure? HTTP doesn't contain SSL which is a Secure Socket Layer the sensitive data transferred like email and addresses are not encrypted. This leads to threats to our sensitive data. SSL gives security to transfer data between the web browser and server by encrypting the link.

Why is HTTPS not used for all web traffic? ›

There are several reasons why HTTPS is not used for all web traffic: Cost: Implementing HTTPS requires an SSL or TLS certificate, which can be expensive for some organizations. Smaller websites may not have the budget to purchase and maintain a certificate.

Do HTTP and HTTPS use the same port? ›

Clear and simple answer: it is not possible to operate both protocols http and https on the same port by means of the http server itself.

Is it safer to use HTTP or HTTPS? ›

A secure URL should begin with “https” rather than “http.” The “s” in “https” stands for secure, which indicates that the site is using a Secure Sockets Layer (SSL) Certificate. This lets you know that all your communication and data is encrypted as it passes from your browser to the website's server.

Are HTTP websites safe? ›

HTTP websites are not as secure as HTTPS websites. In HTTP, the communication between the client and server is not encrypted, so it's possible for someone to intercept and view sensitive information like passwords and credit card numbers.

Why HTTP changed to HTTPS? ›

HSTS is a security feature that forces the browser to use HTTPS even when accessing an HTTP URL. The browser will start using HSTS for a domain after receiving a Strict-Transport-Security header from the server. The browser also ships with a list of domains for which HSTS is enabled by default.

Is HTTPS always encrypted? ›

HTTPS encrypts nearly all information sent between a client and a web service.

What are the two types of HTTPS? ›

SSL (Secure Sockets Layer) and TLS (Transport Layer Security) encryption can be configured in two modes: simple and mutual. In simple mode, authentication is only performed by the server. The mutual version requires the user to install a personal client certificate in the web browser for user authentication.

Can HTTPS work without SSL? ›

It is impossible to convert HTTP websites to HTTPS without a TLS/SSL certificate. The digital certificate is a key component of the HTTPS protocol. It needs to be INITIALLY verified to establish a secure connection to the website.

Videos

1. #46 HTTPS ( Hyper Text Transfer Protocol ), HTTP VS HTTPS |CNS|
(Trouble- Free)
2. HTTP vs HTTPS
(Kraken Crypto Exchange)
3. HyperText Transfer Protocol Secure
(Jonathan Santos)
4. SSL, TLS, HTTPS Explained
(ByteByteGo)
5. http vs https | How SSL (TLS) encryption works in networking ? (2021)
(IT k Funde)
6. Hypertext Transfer Protocol Secure HTTPS
(TECH FOR YT'ali)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 14/09/2023

Views: 5610

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.