90+ Marathi Satyanarayan Pooja Invitation for Spiritual Bliss (2023)

सत्यनारायण पूजेच्या शुभ सोहळ्यात सामील होण्यासाठी आम्ही तुम्हाला हार्दिक आमंत्रण देतो. सत्यनारायण पूजा हा एक पारंपारिक हिंदू विधी आहे जो विश्वाचे रक्षणकर्ता भगवान विष्णू यांना समर्पित आहे. हे दैवी आशीर्वाद मिळविण्यासाठी आणि इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आणि कुटुंबाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी केले जाते.

सत्यनारायण पूजेला खूप महत्त्व आहे कारण ती पवित्रता, भक्ती आणि धार्मिकतेचे प्रतीक आहे. हे विशेषत: वाढदिवस, वर्धापनदिन, घरगुती समारंभ आणि सण यांसारख्या विशेष प्रसंगी आयोजित केले जाते. पूजेमध्ये पवित्र स्तोत्रांचे पठण आणि देवतेला फळे, फुले, धूप आणि मिठाई यांसारख्या विविध वस्तूंचा नैवेद्य दाखवला जातो.

हे आमंत्रण तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला या पवित्र सोहळ्याचा भाग होण्यासाठी आणि दैवी उपस्थिती अनुभवण्यासाठी विस्तारित करते. सत्यनारायण पूजा ही एकता, भक्ती आणि आध्यात्मिक जोडणीचा काळ आहे. हे आपल्याला एकत्र येण्याची, आपले बंध मजबूत करण्याची आणि आपल्या प्रियजनांच्या कल्याणासाठी आणि समृद्धीसाठी आशीर्वाद मिळविण्याची संधी देते.

कृपया [तारीख] रोजी [स्थान] येथे [वेळेस] आपल्या उपस्थितीची कृपा करा. या आनंदाच्या सोहळ्यात आम्ही तुमची आदरणीय उपस्थिती आणि सहभागाची अपेक्षा करतो. तुमची उपस्थिती कार्यक्रमाला आनंद आणि पावित्र्य देईल. चला एकत्र या आणि आपल्या जीवनात शांती, आनंद आणि विपुलतेसाठी भगवान सत्यनारायणाला प्रार्थना करूया.

कृपया तुमच्या उपस्थितीची पुष्टी करण्यासाठी [तारीख] पर्यंत RSVP करा आणि तुमच्याकडे काही विशिष्ट आहारविषयक आवश्यकता किंवा प्राधान्ये असल्यास आम्हाला कळवा. आम्ही तुमच्या उपस्थितीची आतुरतेने वाट पाहत आहोत आणि एकत्र भगवान सत्यनारायणाचा आशीर्वाद घेत आहोत.

Table of Content

 • Satyanarayan Pooja Invitation in Marathi
 • Satyanarayan Pooja Invitation in Marathi for Family
 • Satyanarayan Pooja Invitation in Marathi for Friends

Satyanarayan Pooja Invitation in Marathi

90+ Marathi Satyanarayan Pooja Invitation for Spiritual Bliss (1)

1. आमच्या निवासस्थानी सत्यनारायण पूजेच्या शुभ प्रसंगी तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबियांना आमंत्रित करण्यात आम्हाला आनंद होत आहे. तुमची उपस्थिती कार्यक्रमाला खूप आनंद देईल.

2. आशीर्वाद आणि समृद्धी मिळविण्यासाठी आम्ही पवित्र सत्यनारायण पूजा करत असताना आमच्यात सामील व्हा. आपली उपस्थिती अत्यंत मोलाची आहे.

3. [स्थान] येथे होणाऱ्या दिव्य सत्यनारायण पूजा समारंभास आपण उपस्थित राहावे ही नम्र विनंती. श्रद्धेने आणि भक्तीने एकत्र येऊ या.

4. शुभ सत्यनारायण पूजेच्या वेळी आम्ही भगवान सत्यनारायणाची कृपा साजरी करत असल्याने तुमची आदरणीय उपस्थिती विनंती आहे. दैवी आशीर्वाद अनुभवण्यासाठी आमच्यात सामील व्हा.

5. आम्ही तुम्हाला आमच्या घरी सत्यनारायण पूजेचा भाग होण्यासाठी आमंत्रित करतो. समृद्ध आणि सुसंवादी जीवनासाठी आपण मिळून दैवी आशीर्वाद घेऊ या.

6. पवित्र सत्यनारायण पूजा समारंभात आपल्या उपस्थितीचा आनंद घ्यावा ही विनंती. तुमचे आशीर्वाद आमचे उत्साह वाढवतील आणि कार्यक्रमाला आनंद देईल.

7. आम्ही सत्यनारायण पूजा करत असताना आणि दैवी आशीर्वाद घेत असताना कृपया तुमच्या उपस्थितीने आम्हाला कृपा करा. तुमची उपस्थिती हा कार्यक्रम आणखी खास बनवेल.

8. सत्यनारायण पूजा सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी आम्ही तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबियांना आमचे हार्दिक आमंत्रण देतो. कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि दैवी आशीर्वाद घेण्यासाठी आपण एकत्र येऊ या.

९. पवित्र सत्यनारायण पूजेला तुमच्या उपस्थितीची आतुरतेने वाट पाहत आहे. तुमचा आशीर्वाद आम्हाला चांगले भाग्य आणि समृद्धी देईल.

10. सत्यनारायण पूजेसह आम्ही आध्यात्मिक प्रवास सुरू करत असताना आमच्यात सामील व्हा. तुमची उपस्थिती कार्यक्रमाला पवित्र आणि संस्मरणीय बनवेल.

11. तुम्हाला शुभ सत्यनारायण पूजेसाठी आमंत्रित करण्यात आम्‍हाला गौरव वाटत आहे. तुमच्या उपस्थितीने भक्ती आणि एकात्मतेचे वातावरण निर्माण होईल.

12. दैवी सत्यनारायण पूजेदरम्यान भगवान सत्यनारायण यांचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी कृपया आमच्यात सामील व्हा. आपली उपस्थिती आमच्यासाठी अनमोल आहे.

13. पवित्र सत्यनारायण पूजा समारंभास आपण आदरणीय उपस्थितीची विनंती करतो. दैवी कृपा साजरा करण्यासाठी आपण एकत्र येऊ या.

14. आम्ही सत्यनारायण पूजा करतो म्हणून तुमचे आशीर्वाद आमच्यासाठी अपरिहार्य आहेत. आम्ही तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला या शुभ प्रसंगी आमच्यात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करतो.

15. सत्यनारायण पूजा समारंभात सहभागी होण्यासाठी आणि दैवी आशीर्वाद घेण्यासाठी आम्ही तुम्हाला हार्दिक आमंत्रित करतो. आपली उपस्थिती प्रार्थनीय राहील.

16. तुम्हाला आमच्या निवासस्थानी पवित्र सत्यनारायण पूजेसाठी आमंत्रित करताना आम्हाला आनंद होत आहे. तुमच्या आशीर्वादाने आमच्या जीवनात समृद्धी आणि आनंद येईल.

17. सत्यनारायण पूजेच्या आध्यात्मिक प्रवासात सामील व्हा आणि दैवी आशीर्वादांचा अनुभव घ्या. तुमची उपस्थिती हा प्रसंग खरोखर खास बनवेल.

18. आम्ही सत्यनारायण पूजा करत असताना तुमच्या सहवासाचा आनंद मिळावा ही विनंती. भगवान सत्यनारायण यांचा सन्मान करण्यासाठी आणि आशीर्वाद घेण्यासाठी आपण एकत्र येऊ या.

(Video) Sadhguru Answering Period Questions

19. शुभ सत्यनारायण पूजा सोहळ्यास आपली उपस्थिती नम्रपणे विनंती आहे. तुमचे आशीर्वाद आमचे अंतःकरण आनंदाने आणि समाधानाने भरतील.

20. दैवी सत्यनारायण पूजेला तुमच्या उपस्थितीची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत. कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि दैवी कृपा मिळविण्यासाठी आपण एकत्र येऊ या.

Satyanarayan Pooja Invitation in Marathi for Family

90+ Marathi Satyanarayan Pooja Invitation for Spiritual Bliss (2)

1. आमच्या घरी शुभ सत्यनारायण पूजा साजरी करण्यात आम्हाला सामील व्हा. तुमची उपस्थिती या प्रसंगाला अधिक खास बनवेल.

2. आमच्या निवासस्थानी सत्यनारायण पूजा समारंभात सहभागी होण्यासाठी आम्ही तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला हार्दिक आमंत्रित करतो. आपल्या आशीर्वादाने आम्हाला कृपा करा.

3. तुम्हाला आमच्या घरी सत्यनारायण पूजेत सामील होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आम्हाला आनंद होत आहे. दैवी आशीर्वाद घेण्यासाठी एकत्र येऊ या.

4. तुम्हाला आमच्या ठिकाणी सत्यनारायण पूजेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात येत आहे. तुमची उपस्थिती कार्यक्रमाला आनंद आणि अध्यात्मिकता देईल.

5. सत्यनारायण पूजा सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी आम्ही तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबियांना आमचे हार्दिक निमंत्रण देतो. चला एक दिव्य अनुभव घेण्यासाठी जमूया.

6. आमच्या निवासस्थानी सत्यनारायण पूजेला आपण उपस्थित राहावे ही नम्र विनंती. तुमचे आशीर्वाद आमच्यासाठी अमूल्य आहेत.

7. आम्ही आमच्या घरी पवित्र सत्यनारायण पूजा करतो म्हणून कृपया आमच्यात सामील व्हा. तुमची उपस्थिती हा कार्यक्रम आणखीनच मंगलमय करेल.

8. आम्ही तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला आमच्या घरी सत्यनारायण पूजेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करतो. आशीर्वाद घेण्यासाठी आणि सकारात्मकता पसरवण्यासाठी एकत्र येऊ या.

९. आम्‍ही तुम्‍हाला आमच्या ठिकाणी सत्यनारायण पूजेचा भाग होण्‍यासाठी आमंत्रित करत आहोत, याचा आनंद होत आहे. तुमची उपस्थिती हा प्रसंग परिपूर्ण करेल.

10. सत्यनारायण पूजा समारंभात आपल्या उपस्थितीचा आदर करावा ही विनंती. पूजेसाठी एकत्र येऊ आणि एकत्र आशीर्वाद घेऊ.

11. आमच्या निवासस्थानी दैवी सत्यनारायण पूजा साजरी करण्यात आम्हाला सामील व्हा. तुमचे आशीर्वाद आणि शुभेच्छा खूप मोलाच्या आहेत.

12. आम्ही तुम्हाला आमच्या घरी सत्यनारायण पूजेसाठी हार्दिक आमंत्रित करतो. चला एकत्र येऊन प्रार्थना करूया आणि दैवी आशीर्वाद घेऊया.

13. आम्‍हाला आम्‍हाला आम्‍हाला आणि तुमच्‍या कुटुंबियांना आम्‍हाच्‍या स्‍थानी शुभ सत्यनारायण पूजेत सामील होण्‍यासाठी आमंत्रण देताना आनंद होत आहे. तुमची उपस्थिती खरोखरच खास बनवेल.

14. आमच्या निवासस्थानी सत्यनारायण पूजा समारंभात सहभागी होण्यासाठी तुम्हाला हार्दिक निमंत्रण आहे. भक्ती आणि अध्यात्मात एकरूप होऊ या.

15. आमच्या घरी सत्यनारायण पूजेत तुमच्या सहवासाचा आनंद मिळावा ही विनंती. आपली उपस्थिती या सोहळ्याचे पावित्र्य वाढवेल.

16. आम्ही आमच्या घरी पवित्र सत्यनारायण पूजा करतो म्हणून कृपया आमच्यात सामील व्हा. चला आशीर्वाद घेण्यासाठी एकत्र येऊ आणि दैवी कृपेचा आनंद घेऊया.

17. सत्यनारायण पूजा सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी आम्ही तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबियांना मनापासून आमंत्रण देतो. तुमच्या सहभागाने ते अधिक धन्य होईल.

18. तुम्हाला आमच्या निवासस्थानी सत्यनारायण पूजेचा भाग होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. चला उत्सव साजरा करण्यासाठी आणि दैवी आशीर्वाद घेण्यासाठी एकत्र येऊ या.

19. आमच्या घरी होणाऱ्या शुभ सत्यनारायण पूजेला आपण उपस्थित राहावे ही नम्र विनंती. तुमचे आशीर्वाद आमच्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.

20. आमच्या ठिकाणी सत्यनारायण पूजा साजरी करण्यात सहभागी व्हा. तुमची उपस्थिती आमच्या कुटुंबाला आनंद आणि समृद्धी देईल.

Satyanarayan Pooja Invitation in Marathi for Friends

90+ Marathi Satyanarayan Pooja Invitation for Spiritual Bliss (3)

1. आशीर्वाद आणि आनंदाने भरलेला एक दैवी प्रसंग, सत्यनारायण पूजा साजरी करण्यात आम्हाला सामील व्हा. आपल्या उपस्थितीची आतुरतेने प्रतीक्षा आहे!

2. प्रिय मित्रा, आम्ही तुम्हाला आमच्या सत्यनारायण पूजा समारंभाचा भाग होण्यासाठी आमंत्रित करतो. चला मिळून दैवी आशीर्वाद घेऊया.

3. सत्यनारायण पूजेचे शुभकार्य आमच्यासोबत साजरे करा. तुमची उपस्थिती हा प्रसंग आणखीनच खास बनवेल.

4. सत्यनारायण पूजेसाठी एकत्र येऊ या, ईश्वराचे आवाहन करण्याची आणि समृद्धी मिळविण्याची वेळ आहे. तुम्‍ही आमच्यासोबत असल्‍यास आम्‍हाला आनंद होईल.

५. भावपूर्ण सत्यनारायण पूजेसाठी आमच्यात सामील व्हा. तुमची उपस्थिती समारंभाचे आध्यात्मिक वातावरण वाढवेल.

6. पवित्र सत्यनारायण पूजेसाठी तुमच्या उपस्थितीने आमच्या घराची शोभा वाढवण्यासाठी आम्ही तुम्हाला आमंत्रित करतो. चला आशीर्वाद घेऊ आणि एकत्र सुंदर आठवणी निर्माण करूया.

7. सत्यनारायण पूजेसाठी आपली उपस्थिती विनंती आहे. चला एकत्र येऊन दैवी कृपेचा अनुभव घेऊया.

8. प्रिय मित्रा, कृपया सत्यनारायण पूजेसाठी आमच्यात सामील व्हा आणि आमच्या आनंदोत्सवाचा भाग व्हा. तुमचे आशीर्वाद आमच्यासाठी खूप आहेत.

९. सत्यनारायण पूजेच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी आम्ही तुम्हाला आमंत्रित करतो. तुमची उपस्थिती हा प्रसंग आणखीनच आनंददायी करेल.

10. चला मित्र म्हणून एकत्र येऊ आणि सत्यनारायण पूजेच्या शुभकार्यात सहभागी होऊ या. तुमची कंपनी समारंभ पूर्ण करेल

11. सत्यनारायण पूजेसाठी आम्ही मनापासून आमंत्रण देतो. चला एकत्र या आणि आनंदी आणि सुसंवादी जीवनासाठी प्रार्थना करूया.

12. दिव्य सत्यनारायण पूजेसाठी आपली उपस्थिती विनंती आहे. चला अध्यात्म आणि मैत्री साजरी करूया.

13. भगवान सत्यनारायण यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी आमच्यात सामील व्हा. तुमची उपस्थिती आमच्या पूजेला आनंद आणि समृद्धी देईल.

14. आम्ही तुम्हाला सत्यनारायण पूजेसाठी आमच्यात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करतो, जिथे आम्ही आमची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि दैवी आशीर्वाद घेण्यासाठी एकत्र येतो.

15. प्रिय मित्रा, कृपया सत्यनारायण पूजेसाठी तुमच्या उपस्थितीची कृपा करा. चला एकत्र आध्यात्मिक प्रवासाला सुरुवात करूया.

16. आम्ही तुम्हाला आमच्या सत्यनारायण पूजेचा भाग होण्यासाठी उत्सुकतेने आमंत्रित करतो, जो भक्ती आणि एकत्रतेचा काळ आहे.

17. सत्यनारायण पूजेची दैवी कृपा आमच्यासोबत साजरी करा. तुमची उपस्थिती सोहळा अविस्मरणीय करेल.

18. आशीर्वाद आणि सकारात्मक ऊर्जेचे आवाहन करण्यासाठी आम्ही सत्यनारायण पूजेसाठी एकत्र येत असताना आमच्यात सामील व्हा.

19. शुभ सत्यनारायण पूजेसाठी तुमच्या कंपनीला विनंती आहे. परमात्म्याच्या सान्निध्यात चिरस्थायी आठवणी निर्माण करूया.

20. आम्ही तुम्हाला सत्यनारायण पूजेसाठी आमच्या घरी आमंत्रित करतो. चला एकत्र या आणि अध्यात्म आणि मैत्रीमध्ये विलीन होऊ या.

सत्यनारायण पूजेचे आमंत्रण मित्र आणि प्रियजनांना या शुभ सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी मनापासून विनंती करते. दैवी आशीर्वाद मिळविण्याच्या आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या महत्त्वावर जोर देऊन ऐक्य, अध्यात्म आणि आनंदाची भावना निर्माण करणे हे आमंत्रणाचे उद्दिष्ट आहे. सत्यनारायण पूजेत सहभागी होण्यासाठी मित्र आणि कुटुंबीयांना आमंत्रित करून, यजमान नाती मजबूत करतील आणि एकत्र प्रेमळ आठवणी निर्माण करतील अशी आशा आहे. या निमंत्रणपत्रिका निमंत्रितांच्या उपस्थितीबद्दल अपेक्षा आणि कृतज्ञता व्यक्त करतात, त्यांच्या सहभागाने कार्यक्रमाच्या पावित्र्यामध्ये आणि आनंदात भर पडेल हे मान्य करून. हे सत्यनारायण पूजेच्या उद्देशाचा पुनरुच्चार करते, सर्व उपस्थितांच्या जीवनात समृद्धी, कल्याण आणि सुसंवाद निर्माण करण्याच्या भूमिकेवर जोर देते. Tring वरील सेलिब्रिटीकडून personalised Video संदेश पाठवून तुम्ही ते अधिक अद्वितीय आणि सर्जनशील बनवू शकता. Kiran Mane, Swanandi Tikekar, Uday Tikekar, Mukta Barva इत्यादी तुमच्या आवडत्या सेलिब्रिटींपैकी कोणतेही निवडा आणि Tring वर आमंत्रण खास आणि संस्मरणीय बनवा.

Talk To Similar Celebrities

₹ 1499

Starts from

₹ 1499

Book Now

Gaurav More

₹ 999

Starts from

₹ 999

Book Now

Uday Tikekar

₹ 999

Starts from

₹ 999

Book Now

Swanandi Tikekar

₹ 199

Starts from

₹ 199

Book Now

Swanandi Tambe

₹ 999

Starts from

₹ 999

Book Now

Kiran Mane

FAQs

How to write an invitation for pooja? ›

How to write an invitation for Puja? Writing an invitation for Puja is simple. Start with a friendly greeting such as “Dear guest,” continue with “We cordially invite you to celebrate Puja with us at our home,” and add any important details like date, time, location, theme and RSVP instructions.

How to invite for a satyanarayan pooja in english? ›

Invitation Message In English.

We solicit your gracious presence on the auspicious occasion of Sri Satyanarayan Pooja. We will be extremely happy if you come for Darshan and have the Satyanarayana Prasad with us.

Which Muhurat is good for Satyanarayan Pooja? ›

There is no set day or date for performing Satyanarayan Pooja. However, the best day for Satyanarayan Pooja is Ekadashi tithi, or Poornima tithi is considered highly auspicious for devotees. Satyanarayan Puja on Ekadashi can be performed in the morning or evening.

Which date is good for Satyanarayan pooja? ›

The Satyanarayana Puja is religious ritual worship of Lord Vishu who in the form of God Narayan considered an embodiment of truth. You should know that there is no fixed date to perform Satyanarayan Katha. However, doing it on Purnima or Poornima is considered highly auspicious.

How do you write a simple invitation message? ›

Here are some examples of invitation wording to get you thinking more creatively.
 1. We request the honor of your presence… ...
 2. We request the pleasure of your company…
 3. Together with our parents, we invite you…
 4. We ask you to be present with us at the ceremony uniting…
 5. We invite you to share with us a celebration of love…

How do you write a perfect invitation? ›

3. What details to include in your event invitation
 1. Name of the person invited.
 2. Title and description of the event.
 3. Name of hosts and organisers.
 4. Time and date it will take place.
 5. Location and how to get there.
 6. Dress code.
 7. RSVP deadline.
Feb 11, 2020

What is the reason for Satyanarayan Pooja? ›

Narayan means the one that abides in everything and everybody. Therefore, this puja, or the worship of Satyanarayan, a form of the Lord Vishnu, suggests that to overcome problems and difficulties in life caused either due to deeds of previous birth or similar factors can be overcome by worshipping the lord of Truth.

What are the benefits of Satyanarayan Pooja at home? ›

Significance of performing the Satyanarayan Puja

It is believed that one can get rid of all woes by keeping a vrat and performing the puja with devotion. Thus by doing so, the devotee can appeal to the Lord to shower his compassionate grace on him/her.

What to offer for Satyanarayan Pooja? ›

Items needed for puja
 • Haldi (turmeric powder)
 • Kumkum (red, vermillion or sindoor)
 • Navadhanya (nine types of grains each representing one of the navagraha, nine planets)
 • Naivedhya (food which we offer to God)
 • Incense sticks (agarbattis)
 • Camphor.
 • Sandalwood paste.
 • A picture of Lord Satyanarayana.

Which color to wear for Satyanarayan Pooja? ›

It is beneficial for the priest to wear white clothes. White colour has equal capability of absorbing and emitting Chaitanya, thus reducing the Raja-Tama in the atmosphere. White garments have the capability of improving the Sattva component in the atmosphere making it conducive for the performance of the Puja.

Which month is good for Satyanarayan Pooja 2023? ›

List of Satyanarayan Puja 2023
TithiDate
Shri Satyanarayan Vrat (Shravana Purnima)30 August (Wednesday)
Shri Satyanarayan Vrat (Bhadrapada Purnima)29 September (Friday)
Shri Satyanarayan Vrat (Ashwin Purnima)28 October (Saturday)
Shri Satyanarayan Vrat (Kartika Purnima)27 November (Monday)
9 more rows

What should we eat before Satyanarayan Pooja? ›

The Beginning of Satyanarayan Puja

Ladoo, modak, or a concoction of coconut and sugar are typically offered to our dear Lord Ganesha.

Is Satyanarayan Puja done in the morning or evening? ›

The Puja can be done in the morning as well as in the evening. However performing Satyanarayan Puja in the evening is considered more appropriate as devotees can break the fast with Prasadam in the evening.

Can Satyanarayan Pooja be done on any day? ›

Best days to do the Satyanarayan puja

The Ekadashi tithi (eleventh day of the Lunar fortnight according to the Hindu Lunar calendar) and Purnima tithi (Full Moon) day are ideal for the puja of Lord Satyanarayan.

How much time is required for Satyanarayana pooja? ›

The duration of the Pooja can be between two to three hours. Usually, Pooja is performed in the evening. It is customary for the deity to observe the Satyanarayana Vrata on the day of the Pooja.

What should an invitation say? ›

Event name. Event Date. Line(s) for the guest name(s) Line for a daytime telephone number (or email)

What is an invitation message? ›

It is a letter that is written to invite individuals to a specific event. This can be written for a wedding, engagement, graduation, exhibition, or yearly day, among other things. It can be both a formal and informal letter. It can be addressed to a person or an organisation and authored by an individual or an entity.

What is an example of an invitation text message? ›

I'm sending you my warmest invitation to this dinner party. Your presence is all that is required to make this party a success. You are cordially invited to attend the dinner party we have planned for [Date]. It will be wonderful to have you among us!

How do you give an invitation? ›

Would you like…… ?
 1. “Would you like…..?” is an excellent way to give an invitation. There are 2 types of form.
 2. Form 1: “would you like” + noun phrase.
 3. Examples: Would you like a cake? ...
 4. Form 2: ...
 5. Would you like to come shopping with me next week? ...
 6. “Do you want.. ?” is another way to give an invitation. ...
 7. Form 1: ...
 8. Examples:
Feb 13, 2019

Why Satya Narayan Katha is important? ›

It is a pooja done to offer gratitude to Lord Satyanarayan. On the day the pooja is to be performed, the devotees keep fast, and this keeps the negative thoughts away from their mind. To overcome the problems and difficulties of life, this pooja is performed.

Which direction of God for Satyanarayan Puja? ›

The worshipper sits facing the east and the priest sits facing the north. All the present participate in the pooja by chanting the mantras.

How to celebrate Satyanarayan Puja? ›

How to perform the Pooja at home? You can do Satyanarayan Swamy Pooja at home all by yourself or you can invite a priest to pray on your behalf. Place the mango leaves on the Kalash and then place the coconut on the mango leaves. Tie it with a red thread and place some rice grains and upon it place the pot of water.

Can we eat non veg after Satyanarayana Pooja? ›

Pooja (Grihashanti)

One of the main days when Hindus do not eat non-veg food are the days when they have poojas like Grihashanti (housewarming) and Satyanarayana which is done once every year.

How much does Sathyanarayana Pooja cost? ›

The Satyanarayana Swamy Puja cost of performing the ritual can vary from a minimum of INR 2000 – 12000/-.

What are the different types of Satyanarayan Pooja? ›

Ganapathi (Karta Dharta) Puja or Homam is performed. After Ganapati Puja, Satyanarayan Katha and several pujas are held, such as Navagraha Puja, Lakshmi Puja, and Tulsi Puja. At the end of the Satyanarayan Puja, invitees are served Halwa and Kosambari.

Which colour is lucky for Mandir? ›

Using blue as the home temple colour is a good option for any Indians. A light yellow pooja aasan can look good here. Use copper vessels in your pooja room, as it is considered very auspicious as per the tips of vastu for home temple.

Which colour is auspicious for pooja? ›

Light colours are generally preferred for pooja rooms. Pastel shades such as white, light green, and pink colour work great in pooja rooms. Other auspicious options include beige, yellow, and cream to bring peace and harmony into your home.

Where should wife sit during Satyanarayan Pooja? ›

SHRI SATYA NARAYAN BHAGAWAN

Please note that the wife is sitting on the right side of the husband during pooja.

What can you eat in Satyanarayan fast? ›

Devotees must offer Panchamrit which is the mixture of five things (Milk, Curd, Honey, Sugar and Ghee) and put Tulsi Patra in Panchamrit and offer to Lord Vishnu.

Can we keep Satyanarayana photo at home? ›

As per Vastu Shastra, it's believed to keep the picture and idol of any god on the north or east side of the house of worship. Never face the picture or idol of God towards the north, otherwise, you'll face towards the south. You should not construct a house of worship in the south direction.

What prasad to offer Satyanarayan? ›

Suji Halwa also known as a Satyanarayan Prasad! Suji Halwa is very popular sweet dish, Suji Halwa is almost prepared everywhere on the auspicious occasion and most commonly on the day of Satyanarayan Pooja.

Can I drink water before puja? ›

One should not have breakfast or even water before the Daily Pooja is completed and always concentrate whilst performing the Daily Pooja and do not talk with others. Command of Lord Shree Swaminarayan: "All my followers shall wake up before sunrise and pray (do Pooja) to God then do worldly affairs.

How many stories are there in Satyanarayan Pooja? ›

Satyanarayan Vrat Katha has five chapters-

What is the right time to do pooja in morning at home? ›

Best Time to Perform Puja

Once in the early morning between 4:30 AM to 5:00 AM in the Brahmi muhurtham, Followed by puja at 9 AM, Mid-day puja at 12:00 PM. After which you have to allow God to rest.

How to please Lord Satyanarayana? ›

Devotees who worship Lord Satyanarayana offer banana leaves, panchamrit, betel leaves, moli, roli, kumkum, durva, sesame etc in front of the idol of the lord. Devotees prepare panchamrit to worship the lord made with milk, honey, banana, gangajal, tulsi leaf, and mewa.

What do you say to invite people to worship? ›

Event Invite

"Join us for an upcoming event at the church on [DATE]! We have something special planned and we would love for you to join us. This is a great opportunity to meet new people, join in some fun activities, and learn more about our faith. We look forward to seeing you on [DATE]."

What is an example of an invitation to prayer? ›

When you call out to me and come to me in prayer, I will hear your prayers. When you seek me in prayer and worship, you will find me available to you. If you seek me with all your heart and soul, I will make myself available to you,' says the Lord” (Jeremiah 29:12-14).

How do you invite employees to office pooja? ›

You are cordially invited to join us for a little pooja ritual that will take place at the office on [day] at [hour]. This is a crucial time for us to express our gratitude for our achievements and ask for blessings.

How to invite Diwali Pooja at office? ›

Email Letter to Invite Friend on Happy Diwali Celebrations

We are planning to have a special party for celebrations of Happy Diwali. I am inviting you to participate personally or with family. I hope you will come and be a part of our Diwali Celebrations. I will be waiting for your arrival on (date) at (time).

What are the words for opening worship? ›

General Welcome Speech Examples
 • We are so blessed for our short time together and thank God for uniting us as one. ...
 • We would also like to extend a warm welcome to any newcomers. ...
 • Hello, we are so happy that you have chosen to celebrate with us at our place of worship. ...
 • Many of you may know why we honor this day.
May 25, 2022

What do you say before starting worship? ›

Joining our praise into one, let's stand and sing our Gathering Hymn, number/title ...” “Let us sing of the strength and presence of our God as we begin today's worship in song, number/title ...” “Let us begin our celebration together by singing number/title ...”

What is invitation to worship? ›

An Invitation to Worship is Byron Cage's second solo and fourth overall release on Gospocentric Records. The album was recorded live at the New Birth Cathedral in Atlanta, Georgia under the production of PAJAM and peaked at #2 on U.S. Gospel charts.

How do you write a simple prayer request? ›

Generally, prayer requests should follow this simple structure:
 1. A catchy opening line.
 2. Detailing the problem/prayer focus.
 3. Thanking people for the help.
Jan 12, 2021

What is an invitation from God? ›

In God's word, there is an invitation that is given to all mankind. It too can be received with joy or pushed aside never to be used. In Matthew 11:28 Jesus said, "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest."

How do I start inviting people to things? ›

10 Ways to Invite Someone to Something
 1. Do you want to...? The first way to invite someone to something is with the phrase "do you want to..." So "do you want to" plus some activity. ...
 2. Are you free...? ...
 3. Do you want to come to...? ...
 4. Are you doing anything? ...
 5. What are you up to? ...
 6. Come... with me. ...
 7. Why don't we...? ...
 8. Wanna grab...?

How do you write an invitation email for a festival celebration at office? ›

Dear [Name], You're invited to join us at [Location] on [Date and time] to celebrate the [Name of prize] awards. This year's event will feature [Event activity or attraction] and [Event activity or attraction], to mark the occasion.

How do I host a Diwali event in office? ›

13 Creative Diwali Office Celebration Ideas
 1. Office Decoration. Decorating your surroundings is one of the important elements of the Diwali celebration. ...
 2. Traditional Attire. ...
 3. Rangoli Competition. ...
 4. Diwali Puja. ...
 5. Best Dress Competition. ...
 6. Diwali-Themed Photo Booth. ...
 7. A Sweets Deck. ...
 8. Dance Party.
Sep 5, 2022

Which direction should Diwali pooja be done at office? ›

Place the altar for the Diwali puja at the northeast corner of your residence or place of business. The idols that are set up for the puja must face east.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 06/06/2023

Views: 5653

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.